Όροι και Προϋποθέσεις

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της υπηρεσίας μας. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Το πρώτο γράμμα αυτών των λέξεων έχει την έννοια που ορίζεται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Οι ορισμοί θα έχουν την ίδια έννοια είτε χρησιμοποιούνται στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό.

Γλωσσάριο

Στην παρούσα συμφωνία, οι όροι που ακολουθούν ορίζονται ως εξής:

  • Συνδεδεμένη επιχείρηση σημαίνει τον έλεγχο τουλάχιστον του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, των μετοχών ή οποιωνδήποτε τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή ή τον έλεγχο της οντότητας, όπως ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
  • Χώρα αναφέρεται στην Ελλάδα.
  • Η Εταιρεία (επίσης γνωστή ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς” ή “μας” στο παρόν έγγραφο) είναι συνώνυμη με τον Ιστότοπο.
  • Συσκευή(ες) περιλαμβάνει μια σειρά συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ψηφιακές συσκευές.
  • Η ανατροφοδότηση περιλαμβάνει οποιεσδήποτε προτάσεις, ιδέες, γνώσεις, τεχνικές, υλικά ή πληροφορίες που μας υποβάλλετε σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
  • Η Υπηρεσία ισοδυναμεί με τον Ιστότοπο.
  • Όροι και Προϋποθέσεις: Με τη χρήση της Υπηρεσίας Κοινωνικών Μέσων Τρίτων, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή αποδεκτές πρακτικές ή κατευθυντήριες γραμμές εντός των εφαρμοστέων δικαιοδοσιών.
  • Η Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων Τρίτων υπονοεί ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να παρουσιάζει, να περιλαμβάνει ή να παρέχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες (όπως δεδομένα, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες) που παρέχονται από εξωτερικό μέρος.
  • Προσδιορίζεστε ως το άτομο ή η εταιρεία που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα για λογαριασμό της οποίας ενεργεί το εν λόγω άτομο.

Όροι χρήσης

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις απαραίτητες οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται από οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή την Υπηρεσία. Καθορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που ισχύουν για όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας.

Η αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων απαιτείται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που εμπλέκονται ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σας συμβουλεύουμε να μην εγγραφείτε στην Υπηρεσία.

Βεβαιώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, καθώς η Υπηρεσία δεν έχει σχεδιαστεί για άτομα κάτω των 18 ετών.

Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας, συναινείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε νομικά από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου (https://onlinecasinosgr.com/privacy-policy/) περιγράφει λεπτομερώς τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή επισκέπτεστε τον παρόντα Ιστότοπο. Διευκρινίζει επίσης τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία που παρέχει ο νόμος. Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε διεξοδικά την Πολιτική απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Διατηρούμε την αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, της κυριότητας και των συμφερόντων στην Υπηρεσία, μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιεσδήποτε άλλες μορφές δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι κριτικές σας

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Για να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των αναθεωρητών, σας ζητάμε να αποφεύγετε να τοποθετείτε προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου) στα μηνύματά σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς, όπως αυτές που παρέχονται από τρίτους.

Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων μερών με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσετε μέσω των υπηρεσιών μας. Ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητά τους. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών από εσάς.

Τερματισμός της χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε να αναστείλουμε αμέσως την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Μόλις τερματιστεί η πρόσβασή σας, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα ενός τέτοιου τερματισμού.

Περιορισμός της ευθύνης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (“Όροι”) διέπουν την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και τη χρήση τους. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και των προμηθευτών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και η μόνη σας έννομη προστασία για όλα τα παραπάνω περιορίζεται σε εκατό δολάρια (USD), εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει αγορές μέσω των Υπηρεσιών.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει ακόμη και αν υποστείτε ζημία ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και οποιουδήποτε προμηθευτή της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων περιορίζονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα και ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, δεδομένων ή πληροφοριών, διακοπή εργασιών, σωματικές βλάβες ή απώλεια της ιδιωτικής ζωής) που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας, του περιεχομένου τρίτων ή του λογισμικού τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περιοχές όπου αυτό είναι παράνομο, ορισμένες εταιρείες αρνούνται να αναγνωρίσουν σιωπηρές εγγυήσεις ή να αναλάβουν ευθύνη για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες.

Οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη κάθε μέρους θα περιορίζεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

“ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” Αποποίηση ευθύνης

Η Υπηρεσία σας παρέχεται “ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ”, δηλαδή παραδίδεται με όλες τις υπάρχουσες ατέλειες και σφάλματα, χωρίς καμία εγγύηση. Η Εταιρεία παραιτείται ρητά από κάθε μορφή εγγυήσεων και παραστάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών, νόμιμων ή άλλων νομικών εγγυήσεων εκ μέρους της ίδιας, των θυγατρικών της και των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων και παρόχων υπηρεσιών. Αυτή η παραίτηση περιλαμβάνει τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, καθαρού τίτλου και απαλλαγής από παραβιάσεις, καθώς και οποιεσδήποτε εγγυήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, της απόδοσης ή της εμπορικής χρήσης. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία αρνείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, παραστάσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ισχυρίζεται ότι θα είστε σε θέση να διορθώσετε οποιαδήποτε ζητήματα ή ελαττώματα της Υπηρεσίας.

Όπως σημειώνεται, η εταιρεία, μαζί με τους προμηθευτές της, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την απουσία εγγυήσεων σχετικά με: (i) την απαλλαγή από σφάλματα οποιωνδήποτε δεδομένων, περιεχομένου, υλικών ή προϊόντων που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία, (ii) την αδιάλειπτη ή άψογη λειτουργία της Υπηρεσίας, (iii) την ακρίβεια, αξιοπιστία ή επικαιρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας, (iv) τη συμβατότητα της Υπηρεσίας με τις ανάγκες σας. Όλες οι ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις και όροι αποκλείονται πλήρως στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Οι αναφερόμενες εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, καθώς ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα εφαρμόσουμε τους αναφερόμενους περιορισμούς και εξαιρέσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιοδοσία και συμμόρφωση

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, συναινείτε να συμμορφωθείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών (“Όροι”). Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η διεθνής νομοθεσία μπορεί να είναι σχετική σε ορισμένα σενάρια, για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή που βρίσκεται σε διαφορετική χώρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εφαρμοστέοι νόμοι των εν λόγω ξένων χωρών θα διέπουν τους παρόντες Όρους, αγνοώντας τυχόν κανόνες σύγκρουσης νόμων.

Επίλυση διαφορών

Συμφωνώντας με τους παρόντες όρους, αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε συγκρούσεις ή ζητήματα με την Υπηρεσία, η αρχική σας ενέργεια θα πρέπει να είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με την Εταιρεία για να αναζητήσετε λύση.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Ως κάτοικος της ΕΕ, δικαιούστε να προσδοκάτε ότι η τοπική σας νομοθεσία θα σας παρέχει επαρκή προστασία.

Νομική συμμόρφωση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Συμφωνείτε και επιβεβαιώνετε ως μέρος της χρήσης αυτής της Υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεστε σε καμία χώρα που τελεί υπό κυβερνητικό εμπάργκο των ΗΠΑ ή που περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε κυβερνητικό κατάλογο των ΗΠΑ με απαγορευμένες ή περιορισμένες οντότητες.

Διαχωρισιμότητα και παραίτηση

Διαχωρισιμότητα

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, θα τροποποιηθεί ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αρχική πρόθεση, ενώ θα εξακολουθεί να είναι νομικά έγκυρο. Οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχίσουν να είναι πλήρως λειτουργικοί.

Παραίτηση

Με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή η μη επιβολή οποιουδήποτε όρου σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή δεν συνεπάγεται παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή την επιβολή, ούτε μειώνει τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την εκδήλωση αυτή.

Τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας και τη χρήση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα ενημερώνουμε τους χρήστες για σημαντικές αλλαγές με ανάρτηση στον ιστότοπό μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καταχωρημένη διεύθυνσή σας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την ανάρτηση των ενημερώσεων, συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Ο τακτικός έλεγχος αυτής της σελίδας για ενημερώσεις είναι ζωτικής σημασίας.

Επικοινωνήστε

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας
Δείτε περισσότερα
Kingmaker Καζίνο
100% έως 500€ + 25 Δωρεάν Περιστροφές
4.8/5
Αξιολόγηση ειδικού
Kostas N. 💎