Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση 15 Απριλίου 2024

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει πώς και γιατί μπορεί να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να χρησιμοποιούμε και/ή να μοιραζόμαστε (“επεξεργαζόμαστε”) τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (“Υπηρεσίες”), όπως όταν:

 • Επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας στο onlinecasinosgr.com αναφορικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου
 • Αλληλεπιδράτε μαζί μας με άλλους σχετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, μάρκετινγκ ή εκδηλώσεων

Ερωτήσεις ή ανησυχίες; Η ανάγνωση αυτής της ειδοποίησης απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας όσον αφορά το απόρρητο. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Προσωπικές πληροφορίες που μας αποκαλύπτετε

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στις Υπηρεσίες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με εμάς και τις Υπηρεσίες, τις επιλογές που κάνετε και τα προϊόντα και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • ονόματα
 • ονόματα χρηστών

Ευαίσθητες πληροφορίες. Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και πρέπει να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.

2. ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους λόγους, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, όπως:

 • Για την παροχή και τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών στον χρήστη. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τη ζητούμενη υπηρεσία.
 • Για να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και προώθησης που πραγματοποιούμε. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο παροχής εκστρατειών μάρκετινγκ και προώθησης που είναι πιο σχετικές με εσάς.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να ανταποκριθούμε σε νομικά αιτήματα και να ασκήσουμε, να θεμελιώσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

3. ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ;

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μεταφορές επιχειρήσεων. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Όταν χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με την Google Analytics για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης των Υπηρεσιών. Οι διαφημιστικές λειτουργίες της Google Analytics που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν: Αναφορά δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics . Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλες τις 
 • Υπηρεσίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις Διαφημιστικές λειτουργίες του Google Analytics μέσω των Ρυθμίσεων διαφημίσεων και των Ρυθμίσεων διαφημίσεων για εφαρμογές για κινητά. Άλλα μέσα εξαίρεσης περιλαμβάνουν τα http://optout.networkadvertising.org/ και http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη σελίδα Απορρήτου και Όρων της Google.

4. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΤΆΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ ΤΡΊΤΩΝ;

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους, διαδικτυακές υπηρεσίες ή εφαρμογές για κινητά τρίτων ή/και να περιέχουν διαφημίσεις από τρίτους που δεν συνδέονται με εμάς και οι οποίοι ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες ή εφαρμογές. Κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τα εν λόγω τρίτα μέρη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων, υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων μερών. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς έναν ιστότοπο, υπηρεσία ή εφαρμογή τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκρισή του από εμάς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που παρέχετε σε τρίτους. Τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση απορρήτου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές και τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων άλλων ιστότοπων, υπηρεσιών ή εφαρμογών που ενδέχεται να συνδέονται με ή από τις Υπηρεσίες. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές αυτών των τρίτων μερών και να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ;

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως web beacons και pixels) για την πρόσβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες και πώς μπορείτε να αρνηθείτε ορισμένα cookies παρατίθενται στη Δήλωση για τα cookies : https://onlinecasinosgr.com/privacy-policy .

6. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης (όπως φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις).  

Όταν δεν έχουμε καμία τρέχουσα νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είτε θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.

7. ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ;

Δεν ζητάμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών ούτε προωθούμε δεδομένα σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι είστε ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός τέτοιου ανηλίκου και ότι συναινείτε στη χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω ανήλικο εξαρτώμενο. Εάν μάθουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από χρήστες κάτω των 18 ετών, θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας. Εάν αντιληφθείτε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .

8. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ;

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας: Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι ρητή ή/και σιωπηρή συγκατάθεση ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα “ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ;”. ” παρακάτω.

Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκλησή της ούτε, όταν το εφαρμοστέο δίκαιο το επιτρέπει, θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται με βάση άλλους νόμιμους λόγους επεξεργασίας πλην της συγκατάθεσης.

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες: Οι περισσότεροι φυλλομετρητές ιστού είναι ρυθμισμένοι να αποδέχονται cookies από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε, μπορείτε συνήθως να επιλέξετε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αφαιρεί τα cookies και να απορρίπτει τα cookies. Εάν επιλέξετε να αφαιρέσετε τα cookies ή να απορρίψετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τους διαφημιζόμενους στις Υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies: https://onlinecasinosgr.com/privacy-policy .

9. ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ DO-NOT-TRACK

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και ορισμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνουν μια λειτουργία ή ρύθμιση Do-Not-Track (“DNT”), την οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε για να δηλώσετε την προτίμησή σας να μην παρακολουθούνται και να μην συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα ενιαίο τεχνολογικό πρότυπο για την αναγνώριση και την εφαρμογή των σημάτων DNT . Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα του προγράμματος περιήγησης DNT ή σε οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό που επικοινωνεί αυτόματα την επιλογή σας να μην παρακολουθείτεται στο διαδίκτυο. Εάν υιοθετηθεί ένα πρότυπο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πρακτική αυτή σε μια αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου.

10. ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ;

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα υποδεικνύεται από μια ενημερωμένη ημερομηνία “Αναθεωρημένη” και η επικαιροποιημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμη. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε είτε αναρτώντας σε εμφανές σημείο μια ειδοποίηση σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας μια ειδοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.

11. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας
Δείτε περισσότερα
Kingmaker Καζίνο
100% έως 500€ + 25 Δωρεάν Περιστροφές
4.8/5
Αξιολόγηση ειδικού
Kostas N. 💎